Investeren in jongeren die graag een tweede kans willen om iets van hun leven te maken.

Pak je kans
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren die na detentie geen woonadres hebben, moeilijk mee kunnen draaien. Dit maakt het voor deze jongeren onmogelijk om een opleiding te volgen of aan het werk te gaan. Het is dus niet vreemd dat een groot deel van hen weer snel de fout ingaat. Veel jongeren willen echter een nieuwe kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Met het programma ‘Pak je Kans’ bieden we de jongeren werk en indien nodig huisvesting aan. Voor de huisvesting hebben we studio’s beschikbaar. Daar kunnen ze gebruik van maken met de voorwaarde dat ze een baan accepteren en zich aan de gemaakte afspraken houden.’

Naast repressie, moet er ook in preventie geïnvesteerd worden.
Het project richt zich hoofdzakelijk op jongeren die na het uitzitten van hun gevangenisstraf terugkeren naar hun eigen buurt. Vaak gaat het om jongeren die een voorgeschiedenis hebben op het gebied van (lichte) criminaliteit, overlast en vormen van multi-problematiek.

Binnen deze groep is er een aanzienlijk aantal dat duidelijk genoeg heeft van het oude leven en met extra steun en hulp een gewaardeerd burger kan worden die volop meedoet aan de maatschappij. Hoe groter de kans dat een jongere na het uitzitten van straf geen eigen onderdak of inkomen heeft, des te groter de kans dat zo een jongeren terugvalt in oud gedrag.

Veel van deze jongeren en jongvolwassen zijn spookjongeren; zij hebben geen thuis of permanent dak boven het hoofd, leiden een zwervend bestaan, hebben geen dagbesteding en ontberen de steun en structuur van ouders en een gezin. Kortom, voor een jongere of jongvolwassenen die net uit de gevangenis komt en de referentie heeft van ‘de wereld van de straat’ is het nagenoeg onmogelijk om een leven buiten de criminaliteit op te bouwen.

Hiervoor is het, naast die intrinsieke motivatie, vooral nodig dat zo een jongere vast werk krijgt en een dak boven het hoofd. Met het project “Pak je Kans” worden er afspraken gemaakt met potentiële werkgevers die, ondanks het strafblad van de jongere, toch willen samenwerken. Ook worden er afspraken gemaakt over het behalen van een startkwalificatie. Nu is het voor zo’n jongere ontzettend lastig om het vertrouwen te krijgen van een werkgever omdat steeds meer sectoren een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) eisen. Het hebben van een baan draagt, vooral bij deze jongeren, bij aan het volwaardig participeren in de maatschappij op een eerlijke manier.

Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijkheden voor onderdak voor deze jongeren.
Deelname aan dit project gaat niet zomaar en is niet vrijblijvend. Men moet laten zien echt te willen veranderen. Kandidaten moeten zich houden aan afspraken en op deze manier worden jongeren waar nog hoop voor is, goed geholpen. “Pak je Kans” gaat niet om het belonen of faciliteren van werk/onderdak voor jongeren die zich ooit hebben misdragen. Deze jongeren hebben hun straf al gehad en moeten voorkomen dat ze terugvallen, dus naast repressie ook inzetten op preventie! Het maakt onze samenleving veiliger, het is goedkoper, het vermindert recidive en simpelweg: het is bewezen dat het werkt!

Kennis maken?

Benieuwd naar de mogelijkheden tot samenwerking? Tijdens een goed gesprek leren we elkaar kennen. Tot snel!
CONTACT