Changemaker Achmed Baâdoud

Ik sta bekend als een verbinder die het contact zoekt, samenwerking bevordert op basis van wederzijds respect.
Professionele ondersteuning
Strategisch partner
Jeugd & Veiligheid

Kansen bieden en talenten benutten door pionieren en verbinden.

Ik sta bekend als een verbinder die het contact zoekt, samenwerking bevordert op basis van wederzijds respect. Ik koppel dat aan voortdurende politieke en bestuurlijke analyse van factoren en actoren. Uitdagingen ga ik graag direct aan, samen met hen die aan oplossingen kunnen bijdragen. In mijn functie als bestuursvoorzitter gaf ik ruimte aan nieuwe ideeën en schuwde het experiment niet. Tegelijkertijd held ik vast aan de voortgang en aan gemaakte afspraken over tijd en financiën. In lastige omstandigheden bleef ik kalm en koos dan indien nodig voor een stevige aanpak, waarvoor ik dan op zo kort mogelijke termijn het benodigde draagvlak kreeg.

Mijn devies was daarbij 'besturen is een vak en het is niet voor bange mensen'. Bij mijn visie op goed besturen hoort ook gevoel voor humor, een goed menselijk contact waarin luisteren vaak belangrijker is dan spreken. Koersvast blijven in een omgeving met vele culturen, drijfveren en omstandigheden motiveerden mij, immers daar waar beweging is liggen ook de kansen. Het is de kunst ze te zien en ze te benutten.

In mijn curriculum vitae staan nog een aantal (neven-) functies vermeld, die allemaal passen in diezelfde wisselwerking tussen burger, overheid en bedrijfsleven. Dat geeft energie en inzicht!

Advies nodig?

Wij helpen u graag!
CONTACT