Over Ons

Kansen bieden, talenten benutten, door te pionieren en verbinden!
Achmed Baâdoud
Directeur - Dutch Advice Group

Achmed Baâdoud

Ervaringsdeskundige op het gebied van grootstedelijke vraagstukken, zoals Jeugd & Veiligheid, Activeren en Participeren, Diversiteit & Inclusie, Besturen & Politiek.

Mijn CV
Wie, zoals ik, met hart en ziel verbonden is aan het Openbaar Bestuur doet daarin veel ervaring op. Die ervaring en de kennis, die ik in de loop van vele jaren heb opgedaan, wil ik graag delen en toepassen.

Al in 1999 voerde ik mijn eerste politieke overleggen in de ledenvergadering van de PvdA Osdorp, mijn eerste campagne begon in 2001 in stadsdeel Osdorp. In 2002 leerde ik als raadslid het verschil tussen een motie en een amendement en in 2004 nam ik de leiding als fractievoorzitter van een vijfkoppige fractie. Ik leerde vanaf die dag hoe het zit met macht, gezag, invloed en effectiviteit van bestuur. Toen ik op mijn 34e wethouder werd in stadsdeel Osdorp begon mijn leerschool pas echt. In 2010 werd ik stadsdeelvoorzitter na een spannende lijsttrekkersverkiezing van de 15e gemeente van Nederland naar inwonersaantal. Midden in de crisisperiode ruim 40 miljoen euro structureel bezuinigen als wethouder Financiën, drie stadsdelen samenvoegen en Volgelaar middelen die wegvielen vanwege de komst van kabinet Rutte I. Het was het dak repareren tijdens een zware storm.

Na 20 jaar politiek actief waarvan de laatste 12 jaar als wethouder en stadsdeelvoorzitter heb ik in mei 2018 met veel voldoening afscheid genomen. Prachtige resultaten met bewoners en partners neergezet. Amsterdam Nieuw-West staat nu anders op de kaart dan 12 jaar geleden en dat geeft mij voldoening. Investeringen in de stedelijke, economische en sociale vernieuwing heeft het stadsdeel op de kaart gezet. Amsterdam Nieuw-West is leefbaarder en veiliger geworden, nieuwe bewoners en bedrijven worden aangetrokken en oude bewoners voelen weer zich thuis.

Sinds 2017 ben ik mijn eigen adviesbureau begonnen, vanaf 2018 combineer ik een aantal toezichthoudende functies met (semi)overheid en commerciële opdrachten. Het is een voorrecht om een combinatie van mooie opdrachten te mogen vervullen en zo mijn ervaringen te kunnen delen. Steeds heb ik naast het stadsdeel voorzitterschap andere activiteiten opgepakt. Uiteraard functies die verbonden waren aan het voorzitterschap.

In mijn curriculum vitae staan nog een aantal (neven-) functies vermeld, die allemaal passen in diezelfde wisselwerking tussen burger, overheid en bedrijfsleven. Dat geeft energie en inzicht!

Kansen bieden en talenten benutten door verbinding van verschillende disciplines.

  • 1
    Professionele ondersteuning

  • 2
    Strategisch partner

  • 3
    Jeugd & Veiligheid

Advies nodig?

Wij helpen u graag!
Contact