Een duurzame basis voor participatie

DAG bouwt samen met partners op volle kracht aan een participatiemaatschappij.
U wilt inwoners betrekken bij beleid of een project.

Maar leent uw project zich wel voor burgerparticipatie? En welke participatiemethode past het best bij uw vraagstuk?

Participatie
Participatie bij de start is het halve werk, voor zowel social, fysiek, economisch en politiek bestuurlijke participatie.

Participatie starten vanuit verschillende invalshoeken: enerzijds richting de direct omwonenden en inwoners van de wijk, anderzijds richting de gemeente (raad en college). Doel van de participatie is om aan beide kanten de stakeholders enthousiast te maken door  input en draagvlak te creëren.

Dit vraagt om een proces waar verschillende groepen vanaf het begin goed meegenomen worden in de plannen. En een proces dat eenieder de ruimte geeft om mee te denken en mee te doen. Dit kan gedaan worden binnen de kaders: vanuit de gemeente in de gebiedsagenda, vanuit ontwikkelaar in de eerste schetsontwerpen.

Het proces bestaat uit twee fases: voorbereiding en uitvoering. In de voorbereiding gebruiken wij de reeds beschikbare kennis en data, waardoor we in de uitvoering aansluiting zoeken bij de groepen waar we mee te maken krijgen. De uitvoering kan uit verschillende onderdelen bestaan, die gedurende het project aangepast en herhaald kan worden.

Kennis maken?

Benieuwd naar de mogelijkheden tot samenwerking? Tijdens een goed gesprek leren we elkaar kennen. Tot snel!
Contact