Programma Werkloos werken

Kansen bieden en talenten benutten door verbindingen te maken met verschillende disciplines binnen de gemeente.
Het doel is om mensen die nu aan de kant staan mee te laten doen in de samenleving. Om hierop in te kunnen spelen is het van belang dat we de nieuwe generatie opleiden tot zelfstandige, krachtige mensen die binnen een inclusieve samenleving samenwerken aan een verhoging van de kwaliteit van leven voor iedereen.

De Toekomst
Door laagdrempelig aanbod in eigen buurt kunnen verschillende groepen in de werkloosheid meedoen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Projecten met focus op bemiddeling naar arbeidsperspectief hebben uitzonderlijke resultaten laten zien. Breed aanbod met leer- en stagetrajecten kan omgezet worden tot een locatie waarop mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor vragen en begeleiding.

Perspectief bieden
Via een stage makelaars wordt gezocht naar arbeidsperspectief en vooruitzichten. Grote bedrijven naast lokale ondernemers worden hierin betrokken om maatschappelijk verantwoord te zijn in hun wijk. Vanuit DAG is er expertise om ondersteuning te bieden aan deze moeilijke doelgroepen. DAG is in staat om te bemiddelen via stage-trajecten om deze talenten perspectief te bieden.

Hoe werkt het?
Gedachte hierachter is dat meedoen werkt. Vanuit diverse expertisen en netwerken is voor bewoners zonder arbeidsperspectief dit project opgezet, zodat hierin bruggen worden geslagen. Deze doelgroep bezit geen of onvoldoende startkwalificaties. De kansen die geboden worden zijn door met verschillende partijen in gesprek te treden en te kijken naar werkervaringsplekken in de wijk. Het is de kunst om te kijken welke partij vanuit eigen expertise maatwerk kan leveren om de cliƫnten daadwerkelijk te helpen. Op verschillende gebieden zijn er werkervaringsplekken. DAG gaat in gesprek met werkgevers local een regional om te kijken of er toekomstige medewerkers nodig zijn die toezicht zullen houden, verkeer gaan regelen, of extra ogen en oren in de wijk kunnen zijn. Denk hier aan willen gastheren/vrouwen, verkeersregelaars bij scholen, extra ogen en oren op metrostations of parken, als preventiemedewerkers voorlichting geven over inbraakpreventie en brandveilig wonen.

De resultaten van het project en wat kunnen we hiervan leren?
Er zijn meerdere projecten gekoppeld aan Werkloos werken, zoals het opleiden van verkeersregelaars en preventiemedewerkers die in eerste instantie bij scholen in eigen buurt worden ingezet tegen woninginbraken. En vervolgens daarvandaan doorstromen naar een reguliere baan als verkeersregelaar of beveiligingsmedewerker.

Resultaten behaald

De resultaten vanaf 2012 dmv deze aanpak: Ruim 9000 kandidaten begeleid in samenwerking met bedrijven als Corendon, Hornbach, GVB, Schiphol College en lokale ondernemers.