Meedoen werkt!

Bruggen slaan en kansen creëren voor doelgroepen die nu aan de kant staan.
Door laagdrempelig aanbod in eigen buurt kunnen verschillende groepen in de werkloosheid meedoen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

‘De verbinding tussen verschillende culturen is de kracht’
Vanuit het programma Meedoen werkt helpen wij de bewoners hun talenten te benutten en stimuleren we integratie en participatie.’

‘In ieder mens schuilt talent om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Iedere bewoner maakt onderdeel van onze samenleving uit. Het inzetten vanuit de gemeente op het bieden van perspectief en het stellen van duidelijke grenzen.’

‘Veel gemeenten komen veel nationaliteiten en culturen samen. Dat geeft soms wrijving. Maar de verbinding tussen de verschillende culturen is ook de kracht.

Wat is Meedoen werkt?
Met Meedoen werkt creëert DAG verschillende projecten en initiatieven. Iedereen die op zoek is naar werk, kan geholpen worden. DAG begeleidt mensen intensief bij het vinden van een stage, werkervaringsplek of betaalde baan. Omdat sommige mensen weinig tot geen kwalificaties hebben en geen werkervaring hebben opgedaan, lukt het niet altijd om meteen betaald werk te vinden. Dan wordt er eerst voor een onbetaalde activiteit gezorgd. De bedoeling is dat onbetaalde activiteiten leiden tot betaald werk. Zo worden bijvoorbeeld op markten, parken en winkelcentra vrijwilligers ingezet als gastheer of gastvrouw. Dit zorgt voor een warm welkom bij de bezoekers en geeft de ondernemers en klanten een veilig gevoel.
Doordat er zich bijvoorbeeld klachten voordoen rondom verkeersveiligheid bij scholen, zien wij kansen om vrijwilligers op te leiden tot verkeersregelaars. De verkeersveiligheid rond scholen zal met de komst van de verkeersregelaars aanzienlijk verbeterd worden. Een soortgelijk initiatief is er voor veiligheid door middel van inzet van preventiemedewerkers in de wijk, deze helpen bijvoorbeeld woninginbraken voorkomen, door samen met de politie bewoners te informeren over te nemen maatregelen en zo de veiligheid van de buurt te vergroten.

Programma Werkloos werken

Kansen bieden en talenten benutten door verbindingen te maken met verschillende disciplines binnen de gemeente.

Het doel is om mensen die nu aan de kant staan mee te laten doen in de samenleving. Om hierop in te kunnen spelen is het van belang dat we de nieuwe generatie opleiden tot zelfstandige, krachtige mensen die binnen een inclusieve samenleving samenwerken aan een verhoging van de kwaliteit van leven voor iedereen.

De Toekomst
Door laagdrempelig aanbod in eigen buurt kunnen verschillende groepen in de werkloosheid meedoen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Projecten met focus op bemiddeling naar arbeidsperspectief hebben uitzonderlijke resultaten laten zien. Breed aanbod met leer- en stagetrajecten kan omgezet worden tot een locatie waarop mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor vragen en begeleiding.

Perspectief bieden
Via een stage makelaars wordt gezocht naar arbeidsperspectief en vooruitzichten. Grote bedrijven naast lokale ondernemers worden hierin betrokken om maatschappelijk verantwoord te zijn in hun wijk. Vanuit DAG is er expertise om ondersteuning te bieden aan deze moeilijke doelgroepen. DAG is in staat om te bemiddelen via stage-trajecten om deze talenten perspectief te bieden.

Hoe werkt het?
Gedachte hierachter is dat meedoen werkt. Vanuit diverse expertisen en netwerken is voor bewoners zonder arbeidsperspectief dit project opgezet, zodat hierin bruggen worden geslagen. Deze doelgroep bezit geen of onvoldoende startkwalificaties. De kansen die geboden worden zijn door met verschillende partijen in gesprek te treden en te kijken naar werkervaringsplekken in de wijk. Het is de kunst om te kijken welke partij vanuit eigen expertise maatwerk kan leveren om de cliënten daadwerkelijk te helpen. Op verschillende gebieden zijn er werkervaringsplekken. DAG gaat in gesprek met werkgevers local een regional om te kijken of er toekomstige medewerkers nodig zijn die toezicht zullen houden, verkeer gaan regelen, of extra ogen en oren in de wijk kunnen zijn. Denk hier aan gastheren/vrouwen, verkeersregelaars bij scholen, extra ogen en oren op metrostations of parken, als preventiemedewerkers voorlichting geven over inbraakpreventie en brandveilig wonen.

Kennis maken?

Benieuwd naar de mogelijkheden tot samenwerking? Tijdens een goed gesprek leren we elkaar kennen. Tot snel!
Contact