Het Startblok

Wonen, leren, goed buurmanschap en zelforganisatie komen bij elkaar in woonproject Het Startblok.

Participeren is versneld integreren door het startblok

Door jongeren, studenten en statushouders van dezelfde leeftijd samen te huisvesten, leren ze elkaar en elkaars cultuur beter kennen. Dit zal leiden tot een versnelling in participatie en integratie met als doel een inclusieve samenleving.

Het Startblok
Startblok is een idee is van Achmed Baâdoud: statushouders samen met studenten en jongeren uit de buurt huisvesten in een campus. Startblok draagt bij aan een snelle integratie van jonge vluchtelingen die op sleeptouw worden meegenomen door leeftijdsgenoten waardoor hier ook iets gedaan wordt aan het woningtekort voor jongeren.

Startblok bestaat uit wooneenheden, onder andere studio’s en kamers. De meeste woningen zijn zelfstandig met eigen keuken, badkamer en toilet en hebben een woonoppervlakte van ongeveer 23 m2.

Springplank voor iedereen
Het doel van Startblok is niet alleen het huisvesten van jongeren. Het is vooral het geven van een goede start aan alle bewoners of het nu jongeren zijn uit Nederland of jongeren die hun eigen land moeten ontvluchten. Het Startblok biedt werkende jongeren, studenten en net afgestudeerden een springplank van het ‘echte leven’ en helpt de bewoner in Nederland snel de weg te vinden in de samenleving.

Kennis maken?

Benieuwd naar de mogelijkheden tot samenwerking? Tijdens een goed gesprek leren we elkaar kennen. Tot snel!
Contact