Diversiteit & Inclusie

Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht. Doelgroepenbeleid is uit, maar soms is naast generiek beleid toch ook een specifieke aanpak nodig.

Strategie en Aanpak
DAG staat voor diversitiet en inclusie en kansen voor iedereen. In Nederland komen veel nationaliteiten en culturen samen, dit geeft soms wrijving, maar biedt ook kansen. Verbinding tussen de verschillende culturen is de kracht van diversiteit. Het zien en ervaren van verschillende culturen geeft kleur in je leven.

Het streven moet zijn dat iedereen gelijke kansen krijgt om het talent te benutten, hiermee wordt er vertrouwen in de samenleving gecreƫerd en zal de inclusie toenemen.

Waarom diversiteit & inclusie?
Het succes van een organisatie valt of staat met een goed diversiteit en inclusie programma en dus met mensen die van elkaar willen leren en elkaar respecteren. Verschillende culturen brengen diversiteit, kennis en ervaring met zich mee. DAG ondersteund uw organisatie met hoe om te gaan met verschillende culturen en verschillen, zodat er erkenning en waardering ontstaat.

Door aandacht aan diversiteit en inclusie te besteden, ontstaat er ruimte voor gevarieerde kwaliteiten en perspectieven. Deze zijn nodig om de uitdagingen van uw personeel en klanten aan te pakken en samen te bouwen aan het vertrouwen. De wereld om ons heen is aan het veranderen waardoor uw personeel en ook uw klanten veranderen. Dit biedt kansen als uw organisatie dit leert waarderen.

DAG organiseert dialoog gesprekken binnen uw organisatie op verschillende niveaus en werkt van onderop aan het opzetten van een programma diversiteit en inclusie. Aanpak is al werkend samen te komen tot een inclusieve organisatie.

Kennis maken?

Benieuwd naar de mogelijkheden tot samenwerking? Tijdens een goed gesprek leren we elkaar kennen. Tot snel!
Contact